NACIONALNO VIJEĆE SRBA U HRVATSKOJ

          IZ OSNIVAČKO-PROGRAMSKE DEKLARACIJE  NACIONALNOG VIJEĆA

    SRBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nacionalno vijeće Srba u Republici Hrvatskoj –NVSH je novoosnovana institucija srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Koordinativno,savjetodavno i političko tijelo koje teži instituciji onih članova srpske zajednice koji žele da kolektivitet kojemu pripadaju institucionalno i zakonski urede i pretvore u tijelo kao samoupravu Srba u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće prvenstveno će poticati pitanja neotuđivih prava Srba ,ljudskih,građanskih i nacionalnih te integracije u hrvatsko društvo.Vijeće svoje djelovanje temelji na stečenim tradicijama samouprave srpske zajednice još u 18. i 19. Stoljeću. Temeljni akt je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, statutarni položaj uređen je temeljem zakona o Udrugama građana u RH. Vijeće će otvoreno i demokratski putem institucija sistema RH poticati sva pitanja od interesa za srpski narod u RH koji se spletom historijskih okolnosti već prije nekoliko stoljeća naselio i živi na ovim prostorima.

Ne ulazeći u daleku historiju ,vijeće prihvaća realnost historijskih činjenica učestvovanja srpske zajednice na stvaranju avnojevskih granica te doprinosa u temeljima nove država Republike Hrvatske kao samostalne i neovisne u kojoj srpski narod teži ravnopravno učestvovati u stavranju moderne demokratske države.

Vijeće djeluje na području cijele Republike Hrvatske  kroz osnovane organizacije i pojedince.

ŠTO JE NVSH, I KOJI SU RAZLOZI OSNIVANJA?

►  Vijeće je osnovano iz više razloga, no ističemo samo osnovne i bitne:

-          Unazad dvije-tri godine sve su evidentnije na površinu izlazile nesuglasice i razmimoilaženja u temeljnim i osnovnim pristupima u postupku rješavanja pitanja od interesa za cjelokupni kolektivitet, a ne samo povratnički dio kolektiviteta.

-          Vodeći pojedinci iz redova vladajućih Srba, postojeće srpske institucije poistovjećuju sa svojim likom i djelom s evidentnom namjerom stvaranja nezamjenjivih Srba u RH. Nepune dvije decenije isti pojedinci iz srpske zajednice su na političkoj sceni preuzevši i prozvavši sebe vođama Srba u RH. Nameću se pitanja kojih je iz svih oblasti socijalno,statusnih ,ekonomskih i drugih sadržaja,presudnih za život i opstanak,odgovore postojeći Srbi nisu u stanju dati te nadležnim institucijama RH predložiti rješenja. Svakodnevno se povećava broj nezadovoljnih,iznoseći probleme u javnost te formirajući u redovima srpske zajednice tako potrebno i drugo mišljenje. Drugačije mišljenje srpska pozicija ne prihvaća i grubo se obračunava i to izvan prisustvovanja javnosti te guši i pojavni tračak pluralizma unutar srpske zajednice. Van-statutarno, protuzakonito i protuustavno isključuju se članovi predsjedništva pa i fizički odstranjuju sa sjednica predsjedništva i skupštine.

-          Činjenica je nepobitna da su „srpski vođe“ zaplivali u političku korupciju i jedini njihov cilj je ostati na vlasti ili pri vlasti.

-           Lično snose odgovornost za :

 • Neuspio povratak raseljenih Srba.
 • Nemogućnost ostvarivanja temeljnih ljudskih prava.
 • Neuspješan završetak obnove.
 • Neuspješno stambeno zbrinjavanje.
 • Povratak imovine SKD Prosvjete,crkvene i dr.
 • Neuspjeh konvalidacijskog postupka.
 • Neuspješan otkup i povrat stana.
 • Konvalidaciju radnog staža.
 • Isplatu mirovina.
 • Status većeg broja radnika (Borovo).
 • Otežanu elektrifikaciju osobito u dalmatinskom zaleđu.
 • Stanje uništene infrastrukture.
 • Nazadovanje u primjeni jezika i pisma.

-          Dio rezultata o urađenom zanemaruje u odnosu na moguće. Utrošena su velika sredstva na stvaranje i financiranje jalovih srpskih institucija. Pojedinci iz srpske zajednice bili su osam godina u vlasti ,četiri godine pri vlasti,a za opći interes zaboraviše nad imperativom ličnog. Sporazumi srpskih zastupnika i Vlade RH nisu odrađeni niti u 1/10 i to za ličnu korist pojedinaca,rođaka  i prijatelja. U osnovane srpske institucije zapošljavani su Srbi koji nisu ni povratnici,ni izbjegli, ni stradalnici,a koji u minulom vremenu gotovo ništa ne učiniše za Srbe. Istima su dodjeljivani traktori,novčana sredstva,motokultivatori i stoka,a stvarnim stradalnicima vrlo malo ili gotovo ništa. Dominirao je osobni interes,a opći nije ni postojao.

OSNOVNI CILJEVI-NVSH-IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI

Nacionalno vijeće otvara i ustrajat će na bitnim pitanjima tražeći rješenja koja do sada nisu ponuđena institucijama države i ostalim mjerodavnim tijelima.

 1. Činjenice o ostvarenom povratku još su nepoznanica i objavom popisa stanovništva sve će biti poznato. Stvarni odgovor o povratku predpostavljamo da je sadržajno povezan da se veći broj Srba od 2001.-2011. odselio iz RH nego što se vratio.
 2. Stambeno zbrinjavanje – pokrenuti postupak ništavnosti svih rješenja o gubitku stanarskog prava uvažavajući taj proces „vis vitalis“ i činjenicama na koje pojedinci nisu mogli utjecati. Cjelokupni postupak provoditi po načelu potpune pravičnosti i na način kao i za većinski i drugi narod.
 3. Obnova – beskonačnost postupka i njegov kraj mnogi nisu dočekali. Na rješenja čeka nekoliko hiljada podnositelja i oštećenih. Utvrditi rok u kojemu se postupci moraju okončati,što učiniti s obnovljenim kućama-praznim,što s objektima otkupljenim od APN-a.
 4. Povrat imovine – osobito visoko produktivne (zemljište) odmah vratiti vlasnicima a i drugu imovinu.
 5. Državljanstvo – postojeći zakon o stjecanju hrvatskog državljanstva koncipiran je i na snazi više od decenije da što manje osoba stekne hrvatsko državljanstvo. Ne uvažavaju se opće poznate činjenice koje imaju mnoga zakonodavstva u svijetu a odnose se na određene uvjete. Zakon je potrebno hitno mjenjati i to temeljito.
 6. PrebivališteBoravak – temeljito izučiti,nelogično je da državljanin RH više nema prebivalište gdje ostvaruje svoja prava i obveze. Nemogućnost prebivanja trajno nije samovoljan čin pojedinca.
 7. Konvalidacija – sve što se do sada dešavalo obična je neozbiljna igra. Odmah ukinuti rokove za podnošenje zahtjeva koje ograničavaju ostvarivanje mnogih prava. Nedozvoliti administrativnim potezima, negirati istine o rođenju,smrti,vjenčanjima, radnom stažu,ispravama,mirovinama,nekretninama,obrazovanju itd… Upravni postupci vođeni u praksi počesto su bili pravna lakrdija i činilo se sve da podnosioc određena prava ne ostvari.
 8. Mirovine- hitno i definitivno ovo pitanje riješiti što prije s pravom nasljeđivanja (obiteljska mirovina). Uvažavati čin oružanih sukoba na koje većina korisnika nije mogla utjecati. Konvalidirati fondove srpske manjine s fondovima u RH značilo bi priznati dijelove nove države u osnivanju (RSK-e) s državom Hrvatskom ,a to je činjeno u dijelu ovlasti HZMIO-a ,to je bilo neprihvatljivo i očitava nezakonito rješavanje ovog pitanja. Mirovinsko pitanje odmah rješiti ; a) nagodbom,b) dionicama,c)direktnom isplatom u cijelosti ili ratama i sl.
 9. Ratni zloćin – suočavanje s istinom nema kolektivne odgovornosti,počinioc nedjela ima ime i prezime i odgovoran je za počinjena nedjela .
 10. Infrastruktura – gospodarski objekti – izučiti te ocjeniti stanje i prijedlog mjera predložiti tijelima i Vladi RH.
 11. Zapošljavanje – u skladu s Ustavnim zakonom, stručnost mora biti jedno od najbitnijih mjerila,a nikako podobnost.
 12. Šteta za imovinu izvan područja ratnih operacija – odmah mjenjati ZOŠT i predvidjeti mogućnost isplate štete,nagodba,dionice,građevinski materijal,po načelu obnove kuća.
 13. Pomirenje i suočavanje s prošlošću – temelj svih budućih odnosa između Hrvata i Srba je suočavanje s prošlošću i međusobno pomirenje započeti „pilot projektima“ širom RH od međusobnih susreta općina ,gradova,udruga,škola i sl. Iz ovog procesa isključiti sve pojedince koji su aktivni učesnici od 91.-95.s bilo koje strane.
 14. Odnosi s matičnom zemljom – ključno je i bitno pitanje i uspjeh svih pitanja i njihovog rješavanja. Uspjeh proizlazi iz međusobnog stanja između dviju država a Srbi u RH moraju biti spona u stvaranju i produbljavanju pozitivnog ozračja. Razmotriti i prema potrebi revidirati međudržavni sporazum o pravima nacionalnih manjina koji je postignut između RH i R.Srbije.

 

 

USTAVNI ZAKON O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

 – TEMELJNI USTAVNI AKT-

 

Deset godina od donošenja Ustavnog zakona je iza nas ,a već duže vrijeme lebdi pitanje o njegovoj izmjeni pa čak i donošenje novog UZ-a. Mišljenja smo da su zahtjevi opravdani , da osnovna i bitna pitanja je potrebno drugačije postaviti.

Po objavljenim rezultatima i podacima popisa stanovništva temeljem kojih je potrebno donijeti odluku o izmjenama i dopunama ili novom tekstu UZ ili donošenje nekog drugog akta koji će se „mekim“ pravnim postupkom moći efikasnije prilagođavati u praksi.

U osnovna pitanja UZ zadiru i mnogi drugi zakoni (najviše izborni),zapošljavanje ,financiranje i drugo te se opravdano očekuju detaljne promjene. Da li je Ustavni zakon u praksi u svojoj primjeni učinio pomake na planu problematike nacionalnih zajednica. Mislimo da ipak je. Nikada u vremenu postojanja nije provedena opsežna rasprava na jednom mjestu o primjeni Ustavnog zakona u praksi. Vrijeme koje dolazi potrebno je iskoristiti za rješavanje ovog pitanja.

SRPSKI TJEDNIK –NOVOSTI

 

Tjednik „Novosti“ morat će doživjeti temeljite promjene u svim segmentima od uređivanja,finaciranja i sadržaja. Tjednik se financira iz sredstava proračuna RH i zaslužuje biti glasilo srpske zajednice u cjelini. Neodrživo je da se glasilo pretvara u vlasništvo pojedinaca i da služi za obračun s neistomišljenicima ,a što je već duže vrijeme prisutno. Uredništvo i odgovorne osobe moraju se birati na drugi način i većina institucija pozicije i opozicije mora imati u redakciji „svoj glas“. Instituciji koja financira ovo glasilo mora se podnijeti izvještaj o cjelokupnom stanju u Novostima.

NACIONALNO VIJEĆE SRBA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Nacionalno vijeće kao nova,mlada i stručna institucija srpskog naroda u Republici Hrvatskoj spremna je preuzeti s drugim srpskim institucijama težinu zadataka koji pred njim stoje. Pozivom na usku suradnju svih pojedinaca i organizacija Srba na jednom mjestu ,bez imalo osobnih interesa,vođeni općim interesom sudjelujemo u historijskom zadatku opstanka na ovim prostorima naroda kojemu pripadamo.

Na ulasku u 21.stoljeće Srbi u RH prolaze kroz osobito teško razdoblje stvorenim poteškoćama smanjio se broj Srba koji prijeti daljnjim smanjenjem u odnosu na ranije razdoblje. Nepotrebno je nizati činjenice ali bitno je istaći da su Srbi u cijelosti osiromašeni i isključeni iz sfera društvenog života,marginalizirani i teško uspostavljaju svoju građansku ravnopravnost.

Nacionalno vijeće Srba u RH ima obavezu i zadatak da inicira ,predlaže i pokreće sva pitanja u skladu s utvrđenim činjenicama ,a to će i činiti. Zadatak je jačati nacionalni identitet ,ne skrivati se iza nečega čemu ne pripadamo. Zalagati se za one institucije koje će u praksi dati prilog i opravdanje svog postojanja. Obrazovanje,kulutra ,izdavaštvo,mediji,vjerske institucije-crkva i njena djelatnost SKD Prosvjeta i dr. imati će otvoreni prostor za djelovanje,bez prava mješanja i svoje nadležnosti po načelu reprociteta.

NACIONALNO VIJEĆE – ODNOS PREMA UČINJENOM

 

Dali je bilo moguće više učiniti od učinjenog u 16 godina iza nas?

Odgovorno utvrđujemo da je bilo moguće tim više što su srpski predstavnici participirali u vlasti osam godina a gotovo toliko bili uz vlast. Sporazumi potpisani između Vlade RH i srpskih zastupnika ostao je samo sporazum s ličnim pravom za jačanje ličnog interesa. Novo vrijeme traži nove ljude jer postojeći nisu više dorasli zadacima i problemima. Brojčano stanje postat će mjerodavno za sveukupnu aktivnost koja nam predstoji i 0,5% manje Srba u odnosu na raniji period, poziv su za cjelovite promjene unutar srpske zajednice u RH.

Zadatak Nacionalnog vijeća nije nimalo lak. Činjenica da se u cjelokupni odnos snažno upliću srpske-političke stranke u RH , hitno će biti razlučiti zadatke,a temeljem ocjene rezultata do sada odrediti mjesto i ulogu pojedinačno svakoj instituciji.

Pored zadataka i bitke za ostvarivanje prava iz Ustavnog zakona nužno je i neophodno odmah:

-          Razlučiti i onemogućiti uplitanje stranaka u rad vijeća srpske manjine i pretvaranje vijeća u podružnice stranaka i stvoreno načelo „tko nije u stranci,ne može biti u vijeću ili na čelu vijeća“.

-          Ocjeniti i osuditi ulazak u političku korupciju s ciljem opstanka na vlasti svih onih kojima se to u posebnom postupku dokaže.

-          Utvrditi pravu istinu dali su,kako i na koji način,prevareni borovski radnici u postupku ostvarivanja svojih prava i tko je odgovoran.

-          Javnosti iznijeti podatke i činjenice tko je konstantno gušio i zabranjivao drugo mišljenje i isključivao sve one koji su imali snage da imaju svoje mišljenje.

-          Tko je i zašto nastojao Srbe u Hrvatskoj lišiti prava dvostrukog glasa te nezabilježeno do sada želio izvršiti segregaciju prema Srbima.

-          Spriječiti stvaranje kulta ličnosti ,nedodirljivosti i lažnu veličinu,gušenje pluralizma ,nepotizam  i narcisoidne nagone a što je sve prisutno u redovima Srba. O svemu otvoreno demokratski razgovarati i iznijeti činjenice u javnost.

-          Zalagati se za transparentnost u svim segmentima rada,a osobito materijalno-financijskog ,te uz neprekidnu prisutnost javnosti i sredstava informiranja.

-

OSNOVNE I BITNE PRETPOSTAVKE ZA OPSTANAK I RAZVOJ SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

To su: REKONSTRUKCIJA, REINTEGRACIJA I REPATRIJACIJA

Povratak svakog člana srpske zajednice koji želi da se vrati na svoje ognjište – potrebno je to omogućiti. Da bi to sve bilo moguće potrebno je stvoriti uvjete,a iste mora Vlada RH. Ustavnim zakonom stvoren je pravni okvir kao i ostalim zakonima prije svega obrazovanje ,kultura,pravo na proporcijonalnu zaposlenost u državnoj administraciji. Bitna pitanja (zapošljavanje) ostala su slovo na papiru a kao glavne kočničare ističu se JLU koje za to nemaju razumjevanje. Za mnoga pitanja, za sada nerješena, nedostaje političke volje.

Na planu reintegracije – ponovnog uključivanja u povratničku sredinu, najmanje je učinjeno. Prvo s čim se suočavaju nepostojanje je volje lokalnih vlasti da im pomognu u rješavanju administrativno-pravnih pitanja.

Rješavati pitanja rekonstrukcije ,repatrijacije i reintegracije je od suštinske potrebe za izgradnju demokratske i razvojno uspješne Republike Hrvatske.

Ovaj zadatak mogu izvršiti Vlada RH ,srpski predstavnici u vlasti te uz pomoć ekonomsku i političku EU i SAD-a.

Do sada se u 15-godišnjoj praksi problematika pokušala rješavati upravo obrnutim putem. Uz postavljene pravne okvire predstavnici Srba u RH nisu iskoristili ni minimum historijske mogućnosti te bitnih pomaka nije bilo niti će ih biti. Jedina aktivnost srpskih predstavnika temeljila se na postavljanju pogodbenih zahtjeva sa strankom na vlasti na udomljavanju i zapošljavanju svojih na rješavanju njima njihovih problema povratka,zbrinjavanja ,statusno-pravnih pitanja i sl.

NACIONALNO VIJEĆE OSOBITO ĆE:

 

 •  Hitno uspostaviti kontakte i izgraditi odnose s novim rukovodstvom Republike Srbije te Republike Srpske te veleposlanstvom R.Srbije u Zagrebu s ciljem uzajamne suradnje za potrebe pripadnika srpske zajednice,te cijelog kolektiviteta.
 • Uspostaviti odnose sa svim vodstvima manjina u RH s ciljem zajedničkih aktivnosti na planu ostvarivanja zajedničkih pitanja.
 • Kontaktirati s predstavnicima i drugih institucija u RH gdje prema ocjeni postoji zajednička potreba.

ZAKLJUČNI DIO

 

Bitne i temeljne stavove programske deklaracije usvojilo je Nacionalno vijeće Srba u Republici Hrvatskoj na osnivačkoj sjednici (Oktobar 20011.godine),a koji je predložio inicijativni odbor. U pripremi je izvještajno-izborna konvencija Nacioanalnog vijeća.

Pozivamo sve članove srpskog naroda u Republici Hrvatskoj,Republici Srbiji,Republici Srpskoj da progovore o ovoj problematici,te dostave svoje prijedloge ,mišljenja i sugestije za dopunu osnovnog dokumenta kojeg će Vijeće donijeti na spomenutoj konvenciji.

► Autor dokumenata Nacionalnog vijeća je Nenad Vlahović,mag.iur.

Sve kontakte možete ostvariti na :

mob:  +385 99 275 2015

tel: +385 43 221 923

e-mail: nvsh@nvsh.hr

NACIONALNO VIJEĆE SRBA

U REPUBLICI HRVATSKOJ

PREDSJEDNIK:

Nenad Vlahović,mag.iur

 

9 comments

Skip to comment form

 1. Staniša

  Nenade želim ti uspjeh u radu ali trebaš znati da na drugoj strani imaš strašno jake i korumpirane protivnike koji rade protiv interesa srpske zajednice kao što je Puzavac.

 2. Milan

  Činjenica jeste kako su gotovo sve navedene stvari tačne, sve “optužbe” imaju smisao. Ali, ne dozvolite da veće ima jedinu svrhu galame oko toga šta su oni uradili, odnosno nisu. Pretvorite to u nešto smisleno i da se rade konkretne stvari.
  Ovim načinom odaziv je minimalan.

  1. NVSH

   Poštovani Milane,

   Mišljenja i sugestije ,kao i ova Vaša su nam izuzetno bitne te se slažemo sa Vašom konstatacijom.
   Cilj nam je da ,kao jedina opoziciona institucija SDSS-u i SNV-u u Hrvatskoj kao vrsni poznavaoci odnosa unutar srpske zajednice našim sunarodnjacima prikažemo činjenično stanje i odnose koji su diktirani isključivo odlukama pojedinca.
   Gospodin Pupovac sve donosi sam , Predsjedništva i druge srpske institucije dovodi pred gotov čin i sve mora biti onako kako on to zamišlja , u protivnom on drugo mišljenje ne želi i takovih pojedinaca odmah se rješava isključenjem.
   U nadolazećem periodu vršimo pripreme za osnivanje nove političke stranke Srba u Hrvatskoj ,a u Deklaraciji i Programu iste bit će predviđeno sve što ćemo raditi.
   Možemo samo nabrojiti da će prioritetni zadatak biti rješavanje onoga što do sada nije riješeno,kao ; štete od porušene imovine ,mirovine Srba protjeranih iz Hrvatske,povrat imovine osobito u zaleđu Dalmacije, zapošljavanje sve većeg broja srpske zajednice, a ne samo podobnika,stvarni status Srba u RH ,jača povezanost s maticom zemljom i niz drugih zadataka spomenutih u napred objavljenoj programskoj Deklaraciji.
   Dragocijen nam je svaki pojedinac iz srpske zajednice i pozivam Vas da se uključite i djelujete s naših pozicija ako smatrate da su ispravne.

   uredništvo NVSH

 3. Miroslav Jovičić - Mišo, mag.oec.

  Dragi naši i najmiliji Vaši i naši dobri ljudi ciloga donjaluka !

  Zdrava, vesela i berićetna Nova 2014 godina s blagoslovom ljubavi i sreće,
  uz mir Božiji – Hristos se rodi Vama i vašim najmilijim i dobrim ljudima,
  cile nam zejedničke Majčice, planete Zemlje !

  Iskreno i iz dubine srca želim vam to lično i porodično te posebno u ime
  Regionalne organizacije Nacionalnog vijeća Srba u Hrvatskoj, za Dalmaciju !!!

  Miroslav Jovičić-MIŠO, mag.oec., spec.turizmolog

  1. NVSH

   Poštovani prijatelju Mišo,
   Iskreno se zahvaljujemo na čestitkama upućenih povodom 2014. godine ,osobno nama ,kao i ostalim članovima Nacionalnog vijeća koje si uputio ispred RO Nacionalnog vijeća za Dalmaciju.
   Smatramo da će nova godina za našu zajednicu u Hrvatskoj biti vrlo bitna ,a osobito za naše Nacionalno vijeće koje će vjerujemo prerasti u željenu i očekivanu novu političku instituciju.
   Još jednom iskrene čestitke tebi kao predsjedniku i našim članovima kao i tvojoj obitelji.

   NVSH

 4. Miroslav Jovičić - Mišo, mag.oec.

  Poštovani sunarodnjaci i ostali dobronamjerni i nama i svim drugim ljudima domovine nam Hrvatske!

  Mišljenja sam, da programska orijentacija, ciljevi, detekcija problema Srba u Republici Hrvatskoj, kako u Vladi Hrvatske, tako i među nama Srbima, kao i dosadašnja otvorenost i direktno, nepatvoreno djelovanje Nacionalnog vijeća Srba u Hrvatskoj, na čelu sa njenim predsjednikom, gospodinom Nenadom Vlahovićem, sasvim su jasan, konkretan i svrsishodan okvir, cilj i program za osnivanje nove stranke Srba u Hrvatskoj, koja bi bila jedino svjetlo na obzoru za stvaran uspjeh rada, napretka, života i suživota Srba sa svim građanima, te neprikosnovenim ciljem i razvoja lijepe naše domovine, u mirnoj i krajnje humanoj sprezi sa svim narodima Svijeta, a posebno sa našom maticom i najljepšom otadžbinom Srbijom !
  Ako bude tako, bez obzira kako se ta nova stranka zvala, odgovorno izjavljujem i u ovom momentu, pripadnost toj našoj budućoj stranci ukoliko u sebi bude imala humanokratsku socijalističku orijentaciju sa temeljnom zaštitom svih HUMANIH, nacionalnih ličnih, materijalnih i duhovnih prava, te posebno kapitala pojedinaca, bilo radnika, zemljoposjednika, većih ili manjih poduzetnika na osnovama razvoja i zaštite obrazovanja, znanosti a iznad svega istine, bilo velikog dijela zabluđene prošlosti ili napredne HUMANOKRATSKE budućnosti !!!
  Dat će Bog, da novo jutro, sa našom novom strankom, okupano radosnim suncem, uskoro svane !!!
  Zdravi, čili, sretni i uspješni bili, Vi i naši svi ostali na planeti mili !
  Miroslav-Mišo Jovičić, iz suncem obasjane i bisernim morem okupane krasne Dalmacije
  U Splitu, 29.12.2013 god.

 5. Miroslav Jovičić - Mišo, mag.oec.

  Predlažem da se na ovoj stranici objave i omogući pristup svim važećim propisima nacionalnih manjina
  Republike Hrvatske i propisi iz Srbije vezani za Srbe iz dijaspore!
  U naprijed Hvala !
  MIŠO

  1. nvsh5

   Poštovani Predsjedniče RO NVSH Dalmacija,
   Prihvaćamo Vaše sugestije o korištenju web stranice za sve informacije bitne za naše sunarodnjake , te je u toku dogovor s odgovornima o ovoj Vašoj kao i drugim inicijativama o kojima smo ranije razgovarali.
   Mišljenja smo da naša web stranica ima ulogu Biltena za sve bitne informacije korisne za naše sunarodnjake .

   Uredništvo NVSH

 6. Mile Agbaba C.

  Postovano urednistvo NVSH,
  Iz vaseg izlaganja vidim da zelite poboljsati status Srba u RH ,sto je stvarno vrlo tezak posao sa obzirom na trenutno stanje stvari u Hrvatskoj.Posto nisam expert za pitanja manjina zelio bih vam postaviti pitanje oko hrvatske manjine u Srbiji, kako je to zakonski ustavno rijeseno u Srbiji,da li imate uvid u to i da li mozete napraviti neku usporedbu sa stanjem prava Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj,,unapred kazem da sam laik na tom polju ,,no medjutim smatram da bi bilo vrlo korisno da se usporede zakonska prava tih dviju skupina ,sve to poradi neke pravicnosti,,,Trenutacno se nalazim u Holandiji posto sam rodni grad Zagreb napustio 1993,, no smatram da bi ipak netko tko nije Hrvat u Republici Hrvatskoj trebao bi uzivati sve slobode i prava kao ini.

  Sa postovanjem M.Agbaba C.

Odgovori na NVSH Otkaži odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti sljedeće HTML tagove i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Hit Counter provided by Sign Holders