«

»

Svi 15

Prigovor Državnom izbornom povjerenstvu

                                    sabor_grb_rh_220 (2)

                       REPUBLIKA HRVATSKA

nacinalno vijeće srba 4

NACIONALNO VIJEĆE SRBA U HRVATSKOJ

A.Starčevića 8

43 000 Bjelovar

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

VISOKA 15, 10 000 ZAGREB

PREDMET:      Prigovor Državnom izbornom povjerenstvu na prihvaćanje kandidacijske liste Srpskog narodnog vijeća –Nacionalne koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske.

Poštovani,

dana 14.05.2015. godine prihvaćene su liste i kandidatura Srpskog narodnog vijeća – Nacionalne koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine na izborima koji će se održati 31.5.2015.godine.

Srpsko narodno vijeće –Nacionalne koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj nije ovlašteni predlagatelj u smislu članka 24. stavka 4 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (N.N. 155/02; 47/10; I 80/10) budući da je riječ o tzv. nacionalnoj koordinaciji osnovanoj na temelju članka 33. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koju čine isključivo županijska vijeća srpske nacionalne manjine.

Županijska vijeća srpske nacionalne manjine kao pravne osobe svoja članska prava ostvaruju putem svojih izabranih predstavnika na način da predsjednici  svojih županijskih vijeća čine predsjedništvo Nacionalne koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, a srazmjeran broj predstavnika svako županijsko vijeće bira iz redova svojih članova u vijeće tj. Skupštinu Nacionalne koordinacije. Mandat tih predstavnika prestaje danom prestanka mandata samih vijeća koja su ih imenovala i koja oni predstavljaju tj. nastavljaju obavljati „tehničke“ dužnosti do konstituiranja novog saziva Vijeća što u konačnici znači kako ni jedno tijelo SNV-a ne može nakon raspisivanja novih izbora odlučivati o kandidatima koje bi SNV predložio na izborima.

Također je vrlo upitno kako je moguće da je Ministarstvo uprave prihvatilo registraciju SNV – Nacionalne koordinacije obzirom na činjenicu da postoji posebni Zakon o registraciji vijeća, predstavnika i koordinacija nacionalnih manjina kojim je propisano da se sve Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina registriraju isključivo u posebni Registar vijeća a nije ih moguće registrirati u Registar udruga. Koliko nam je poznato samo je u slučaju SNV – Nacionalne koordinacije Ministarstvo uprave prekršilo Zakon o udrugama i Zakon o registru vijeća i dopustilo registraciju, a početkom ove godine i usklađivanje Statuta SNV – Nacionalne koordinacije sa Zakonom o udrugama iako SNV kao Nacionalna koordinacija i po imenu i po sastavu i po ovlastima nema pravo biti registriran kao udruga već isključivo kao Koordinacija.

Tim svim opisanim činjenicama Srpsko narodno vijeće –Nacionalne koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj prestala je biti udruga građana i postala je Koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine za područje Republike Hrvatske te time izgubila pravo predlaganja kandidata jer to pravo imaju samo udruge nacionalnih manjina.

Nije nam poznato zašto Ministarstvo, upravo kontinuirano krši Zakon o udrugama i dopušta da i dalje SNV – Nacionalna koordinacija bude upisana u Registar udruga ali držimo da je već vrijeme da Državno izborno povjerenstvo, sukladno svojoj ulozi u izbornom procesu, ispravi propust Ministarstva uprave i donese odluke kojima bi poništilo odluke općinskih, gradskih i županijskih izbornih povjerenstava o prihvaćanju kandidata i kandidacijskih lista za predstavnike i vijeća srpske nacionalne manjine jer ih je predložila SNV – Nacionalna koordinacija koja nije niti može biti udruga već je Koordinacija, a Koordinacije pa ni one nacionalne nemaju pravo predlaganja kandidata za članove onih istih vijeća koji ponovo čine te iste Koordinacije.

Riječ je o grubom kršenju pravila izbornog postupka, nepoštovanju demokratskih standarda i manipuliranju sa biračima srpske nacionalne manjine kao i o sukobu interesa između Nacionalne koordinacije koja bi trebala biti rezultat izbora i srpskih udruga građana čija uloga je da predlože kandidate za izbor vijeća i predstavnika.

 Poštovana gospodo članovi Državnog izbornog povjerenstva,

Iz opisanog činjeničnog stanja nedvojbeno proizlazi da je Srpsko narodno vijeće-Koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj ne legitimna udruga , koja u svom prvom dijelu ( SNV ) svoje postojanje temelji na Zakonu o udrugama, da je upisana u Registar udruga, a drugi dio naziva svoje postojanje temelji na Ustavnom zakonu , što je Ustavna kategorija – Institucija manjinskog sistema.

Nespojivo je da već drugi mandat prihvaćate ne legitimnu udrugu i dajete joj zakonske ovlasti da ističe kandidate i predlaže svoje liste.

Pozivamo Vas da iskoristite svoje pravo i donesete odluke kojima bi onemogućili da se prihvaćaju kandidature lista koje su predložile udruge koje su zapravo nacionalne Koordinacije. Riječ je o „tvorevinama“ koje su produkt političko-financijske korupcije i kao takve predstavljaju ugrozu demokracije i vladavine prava kao i prava nacionalnih manjina da na demokratskim i poštenim izborima slobodno izaberu svoje predstavnike, a pred kojima smo do sada zatvarali oči.

U Bjelovaru, 15.05.2015.

PREDSJEDNIK

v.r.Nenad Vlahović,mag.iur

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti sljedeće HTML tagove i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Hit Counter provided by Sign Holders